Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Analizy Rzeczpospolitej

Bezpieczna podróż z kartš przedpłaconš

Polska branża transportowa jest przykładem spektakularnego sukcesu naszej obecnoœci w Unii Europejskiej. W krótkim czasie w przewozach międzynarodowych stała się numerem 1 w Europie, przed Hiszpaniš i Niemcami.

Oznacza to, że co trzeci, czwarty ładunek przewożony jest przez polskie firmy. Sukces ten jest prawdziwym tłem wprowadzania różnych regulacji, majšcych chronić lokalne rynki przed konkurencjš, głównie z Polski – chodzi tu o francuskie Loi Macron, niemiecki MiLoG i inne, kopiowane przez kolejne kraje. Wydaje się jednak, że poza biurokratycznš ucišżliwoœciš i zwišzanymi z tym kosztami pozycja polskich firm pozostaje niezagrożona. Przez ostatnie lata zbudowały sobie takš renomę, że nie muszš już kwotować wyraŸnie taniej swoich usług, by zdobywać zlecenia i długoterminowe kontrakty. Tak dynamiczny rozwój oznacza też, że branża finansowa musi nadšżać z innowacyjnoœciš swoich propozycji. Obszarem, w którym można szukać takich rozwišzań, jest œcisła współpraca banku z firmš leasingowš. Łšczšc doœwiadczenia Millennium Leasing, jednego z liderów rynku finansowania transportu, i Banku Millennium – jednej z najbardziej innowacyjnych instytucji finansowych w Polsce, przygotowaliœmy między innymi wyjštkowš propozycję kart przedpłaconych, oferowanš przede wszystkim firmom transportowym.

Karta przedpłacona Banku Millennium, przy znaczšco niższych kosztach niż podobne, pozabankowe rozwišzania, daje możliwoœć zasilenia przez centralę firmy w czasie rzeczywistym, 24 godziny na dobę, kwotš potrzebnš kierowcy dla pokrycia niespodziewanych wydatków podczas pobytu za granicš w trakcie realizacji terminowego zlecenia (np. mandat czy usunięcie drobnej usterki). Takie doładowanie, bez odrębnych kosztów przewalutowania, możliwe jest nie tylko w złotówkach, ale też w euro i funtach brytyjskich.

Dzięki takiemu rozwišzaniu kierowcy nie muszš wozić ze sobš gotówki, co ma ogromne znaczenie w sytuacji narastajšcego problemu zapewnienia bezpieczeństwa kierowcom. Karta przedpłacona, bez zasilenia zwišzanego z konkretnš potrzebš, jest dla potencjalnych przestępców bezużyteczna.

Z naszych doœwiadczeń wynika, że klienci wprowadzajšcy karty pre-paid szybko się do nich przekonujš. Doceniajš zwłaszcza redukcję kosztów zwišzanych z wymianš walut i obsługš kasowš zaliczek, wygodę i szybkoœć obsługi swoich kierowców oraz dostęp do szczegółowych zestawień wydatków w internecie lub aplikacji mobilnej. Na karcie możemy umieœcić logo firmy, dane adresowe, numer NIP czy nawet numer rejestracyjny pojazdu, co jest może drobnym, ale przemyœlanym udogodnieniem dla użytkowników. Wierzymy, że tajemnicš sukcesu we wspólnym oferowaniu usług jest dostarczanie realnych wartoœci klientom, a karta przedpłacona jest tego najlepszym przykładem.

Marta Postek, kierujšca wydziałem bankowoœci transakcyjnej w Banku Millennium

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL