Prenumerata 2018 już w sprzedaży - SPRAWDŹ!

Akty prawne

Obowiązują od 26 marca 2016

- rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 26 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Systemu Informacji o Nauce (DzU z 11 marca 2016 r., poz. 309) - rozporządzenie ministra obrony narodowej z 9 lutego 2016 r. w sprawie umundurowania i wyekwipowania żołnierzy w czynnej służbie wojskowej (DzU z 11 marca 2016 r., poz. 310) - rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 19 lutego 2016 r. w sprawie wysokości pomocy dla cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej (DzU z 11 marca 2016 r., poz. 311)
- rozporządzenie ministra infrastruktury i budownictwa z 23 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych (DzU z 11 marca 2016 r., poz. 315) - rozporządzenie Rady Ministrów z 25 lutego 2016 r. w sprawie dokumentów załączanych do zawiadomień o zamiarze nabycia lub osiągnięcia istotnego uczestnictwa albo nabycia dominacji w podmiocie podlegającym ochronie (DzU z 11 marca 2016 r., poz. 324)
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL