Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Akty prawne

Obowišzujš od 6 lutego 2018

- rozporzšdzenie Rady Ministrów z 9 stycznia 2018 r. zmieniajšce rozporzšdzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędšcych członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rzšdowej i pracowników innych jednostek (DzU z 22 stycznia 2018 r., poz. 179)
ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL