Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Akcyza

Listek figowy ze skroplonego gazu - monitor wolnej przedsiębiorczości

AdobeStock
Zniesienie akcyzy na gaz do napędu aut może być krokiem do ulżenia przedsiębiorcom i samorzšdom. Niewielkim krokiem.

Choć w „Monitorze" najczęœciej wytykamy rzšdzšcym błędy i zaniedbania w przepisach dla biznesu, to tym razem wypada pochwalić ich za pomysł zniesienia podatku akcyzowego na gaz do napędu pojazdów. Stosownym projektem ma się zajšć we wtorek Rada Ministrów.

Zerowa stawka ma dotyczyć sprężonego gazu LNG i CNG (wykorzystywanych np. do napędu autobusów). Rzšd szacuje, że w kieszeniach użytkowników aut z napędem gazowym zostanie 8,4 mln zł. To stosunkowo niewiele w porównaniu z innymi podatkami, ale np. samorzšdy miast, gdzie komunikacja miejska wykorzystuje CNG, będš mogły mówić o oszczędnoœciach. Autobusy na gaz jeżdżš bowiem w wielu miastach, w Warszawie, Gdyni i Rzeszowie.

Dziœ CNG kosztuje ok. 3,30 zł za 1 m szeœć., a w tej kwocie akcyza stanowi 33 gr, czyli 10 proc. I choć zerowa akcyza wymaga jeszcze zatwierdzenia przez Komisję Europejskš (bo ułatwienia podatkowe sš pomocš publicznš), to redukcja danin zawsze cieszy. Nawet jeœli nie dotyczy gazu LPG do zwykłych aut.

Oby tylko gazowa ulga nie stała się listkiem figowym dla zwiększania fiskalizmu. Równoczeœnie słychać bowiem o wprowadzeniu nowej daniny solidarnoœciowej. Z kolei w podatku dochodowym pojawiajš się nowe szykany, nie zawsze służšce zwalczaniu oszustw.

Podobnym listkiem była 15-proc. stawka podatku dochodowego dla małych firm. Rzšd mówił o niej głoœno, nie zważajšc na to, że mało kto z niej skorzysta. Bo większoœci małych firm nie opłaca się zakładać spółki z o.o., nawet z takš preferencjš.

Obawiam się, że w takiej sytuacji przedsiębiorcy mogš na nowo rozszyfrować skrót CNG. Już nie jako "compressed natural gas", ale "coraz nam gorzej".

W Monitorze Wolnej Przedsiębiorczoœci oceniamy gospodarcze działania rzšdu i pokazujemy bariery utrudniajšce funkcjonowanie firm. Dla czytelników, którzy na adres monitor@rp.pl napiszš, co ogranicza prowadzenie ich biznesu, mamy dwutygodniowy bezpłatny dostęp do e-wydania „Rzeczpospolitej".

Więcej rp.pl/monitor

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL