Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Adwokaci

Problemy z wizerunkowš ofensywš adwokatury

123RF
Przez parę miesięcy każdy mógł nabyć domenę internetowš, którš w zeszłym roku z w całym kraju z zapałem promowała Naczelna Rada Adwokacka.

Mowa o kampanii Zapytaj Adwokata, która miała poprawić wizerunek palestry w społeczeństwie.

Przedsięwzięcie przeprowadzono z rozmachem. W œrednich i dużych miastach w całej Polsce pojawiły się billboardy oraz plakaty informujšce, w jakich sytuacjach potrzebna jest porada prawna adwokata. Były też reklamy w prasie, internecie i nawet na lotniskach. W radiu puszczano spoty.

Szeroki zasięg

To nie wszystko. W kampanii zarówno w sšdach, jak i w kancelariach adwokackich udostępniano też ulotki i plakaty. Do dziœ na sšdowych korytarzach można napotkać charakterystyczne grafiki przekonujšce m.in. o tym, że przed podjęciem ważnych życiowych decyzji warto skonsultować się z prawnikiem. Częœć adwokatów posługuje się nimi na stronach internetowych swoich kancelarii. Materiały odsyłajš natomiast do strony „www.zapytajadwokata.pl”.

Gdy przed weekendem chciało się na niš wejœć, zamiast informacji o zawodzie adwokata pojawił się zupełnie inny komunikat. A mianowicie, że domena jest na sprzedaż. „Od ręki” można było jš nabyć za 5000 zł. Wydawać by się mogło, że to niewygórowana cena, jeœli weŸmie się pod uwagę zakres opisywanej wizerunkowej ofensywy adwokatury.

Oficjalnie kwot, jakie pochłonęła akcja, ani adwokat Anisa Gnacikowska, członek Naczelnej Rady Adwokackiej i osoba odpowiedzialna za kampanię, ani biuro prasowe Rady nie podajš.

– Kampanię Zapytaj Adwokata prowadziliœmy wspólnie z prywatnš agencjš reklamowš, dlatego jesteœmy zobowišzani do zachowania w tajemnicy handlowej informacji o zwišzanych z niš wydatkach – podnosi Joanna Sędek, szefowa biura prasowego NRA.

W materiałach zapowiadajšcych akcję nie ukrywano jednak, że „aby reklama była widoczna, trzeba milionowych nakładów”. Zastrzeżono przy tym, że adwokatura – jako œrodowisko względnie nieduże – nie mogła „pozwolić sobie na zbyt dużš rozrzutnoœć”.

Jak wreszcie nieoficjalnie ustaliliœmy, na kampanię wydano setki tysięcy złotych. Strona zapytajadwokata.pl była więc łakomym kšskiem dla tych, którzy chcieliby mieć dobrze wypromowany adres zwišzany z rynkiem prawniczym. Na powyższe zwróciła uwagę osoba prowadzšca radcowskš stronę na Facebooku.

Reakcja radców

– Dziœ mamy pomysł dla radcy prawnego na zakup œwietnego adresu www. W 2016 r. koledzy adwokaci ruszyli z akcjš promocyjnš i stronš www.zapytajadwokata.pl, o której pisała m.in. „Rzeczpospolita”. Ale rok się skończył i nikt nie wpadł na pomysł przedłużenia własnoœci strony www. Gdybyœcie zatem zechcieli mieć œwietny adres, którego pozycjonowanie jest bardzo dobre, zainwestujcie 5 tys. zł :) – napisał Przystanek Radca Prawny.

Czy powyższy wpis wpłynšł na podjęcie decyzji przez NRA o posiadaniu adresu?

– Ta strona została wykupiona wczeœniej. Trwały negocjacje, które zakończyły się w zeszły pištek – informuje mec. Anisa Gnacikowska.

I podkreœla, że poprzednio domena nie należała do adwokatury, ale do firmy, która organizowała całš akcję. Gdy powyższy podmiot zrezygnował z jej utrzymywania, NRA czyniła starania, by jš nabyć. Finalna cena strony zapytajadwokata.pl, jak informuje mecenas Gnacikowska – choć „poufna” – była atrakcyjna.

Szeroki zasięg

– Tego rodzaju domeny powinno się chronić jak najwyższš wartoœć. Wystawienie ich na żer chociażby przeœmiewców, którzy mogš odwrócić przekaz, jest po prostu nieprofesjonalne. Mogę sobie wyobrazić sytuację, gdy domenę kupiš ludzie nieprzychylni œrodowisku adwokackiemu. W łatwy sposób mogš zrobić mu anty-PR. Osób, które chcš zniszczyć wizerunek profesjonalnych pełnomocników, nie brakuje – komentuje Bartosz Kopania, prezes zarzšdu BJA House, od lat doradzajšcy samorzšdowi radców prawnych.

Mecenas Gnacikowska przypomina jednak, że tytuł adwokat jest chroniony prawem (odpowiedzialnoœć wykroczeniowa – red.). To mogłoby natomiast ochronić samorzšd, gdyby opisywana strona trafiła w niepowołane ręce.

Tymczasem adwokatura prowadzi nowe akcje i przygotowuje się do kolejnej kampanii. Ta ma wystartować za rok przy okazji stulecia adwokatury.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL