Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Biznes

Ranking „Rzeczpospolitej”: Najlepsze wydziały i uczelnie ekonomiczne w Polsce

Bloomberg
Dziennik „Rzeczpospolita” po raz drugi przedstawia zestawienie najlepszych wydziałów i uczelni ekonomicznych w Polsce. Ma ono pomóc dokonać najlepszego wyboru młodym ludziom przygotowujšcym się na studia ekonomiczne.

Link do relacji na żywo.

W naszym zestawieniu staramy się przede wszystkim ustalić, które wydziały i uczelnie oferujš najwyższš jakoœć nauczania (w tym najlepszš i dostępnš dla studentów kadrę dydaktycznš i naukowš); gdzie młodzi ludzie mogš najczęœciej wzbogacić swojš edukację o międzynarodowe kontakty, i która uczelnia zapewnia swoim absolwentom szybkie znalezienie dobrej pracy.

Podobnie jak w ubiegłorocznej edycji rankingu uczelnie i wydziały porównujemy na podstawie wyników uzyskanych przez nie w czterech kategoriach: jakoœci nauczania, umiędzynarodowienia, potencjału naukowego oraz karier absolwentów.

Sporzšdzajšc zestawienie oparliœmy się w tym roku wyłšcznie na danych i wiedzy ekspertów Oœrodka Przetwarzania Informacji Państwowego Instytutu Badawczego (OPI PIP), który zbudował i rozwija krajowy System Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-ON.

Galę poprzedzi debata pt.: „Ekonomiœci na rynku pracy. Ich rola w gospodarce, na rynku kapitałowym”.

Patronem honorowym Rankingu jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Partnerem merytorycznym jest Oœrodek Przetwarzania Informacji Państwowy Instytut Badawczy.

Partnerami rankingu sš: CFA Society Poland, Grupa Boryszew, Izba Zarzšdzajšcych Funduszami i Aktywami, Krajowy Depozyt Papierów Wartoœciowych i KPMG.

ródło: r.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL