Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

11 listopada

Msza św. za ojczyznę z udziałem prezydenta

Fotorzepa/Jerzy Dudek
Potrzeba nam narodowej zgody, abyœmy razem udŸwignęli brzemię odpowiedzialnoœci za przyszłoœć naszego narodu i państwa - mówił biskup polowy WP Józef Guzdek podczas mszy œw. w intencji ojczyzny, w której uczestniczył prezydent Andrzej Duda z małżonkš.

Mszy œw. odprawianej w 97. rocznicę odzyskania niepodległoœci Polski w bazylice Œw. Krzyża w Warszawie przewodniczył biskup polowy Wojska Polskiego gen. bryg. Józef Guzdek. Współkoncelebrowali jš abp Henryk Hoser, biskup warszawsko-praski oraz kapelan prezydenta ks. Zbigniew Kras.

Bp Guzdek podczas homilii przypomniał, że ponad sto dwadzieœcia lat trwały zmagania i modlitwa narodu polskiego o zmartwychwstanie ojczyzny. "Wybuchały kolejne powstania. Nasilał się terror, konfiskaty majštku i karne deportacje. Trwała walka z religiš katolickš, językiem i kulturš polskš. Ale naród się nie poddawał" - podkreœlił.

Dodał, że nieustannie trwała walka o zachowanie ducha polskoœci oraz moralne i duchowe odrodzenie narodu, a "największy wkład w to dzieło wniosły silne Bogiem polskie rodziny". "Matki uczyły pacierza w ojczystym języku oraz kształtowały charaktery dzieci i młodzieży w duchu ewangelicznych wartoœci. Ojcowie opowiadali o chwale polskiego oręża i przekazywali narodowe tradycje" - mówił bp Guzdek.

Przypomniał, że naturalnym sojusznikiem rodzin w kształtowaniu prawych sumień i wychowaniu patriotycznym był Koœciół katolicki. "Księża i zakonnicy nawoływali do pracy u podstaw – do pracy nad kształtowaniem serc i umysłów. (...) Uœwiadamiali Polakom, że na wiosnę wolnoœci trzeba przygotować elity: nauczycieli, dyplomatów, inżynierów i rolników, aby gdy ona nadejdzie, można jš było dobrze zagospodarować - podkreœlił biskup polowy.

W 1918 r. - jak przypomniał - pojawił się wyjštkowo korzystny zbieg okolicznoœci: udział w I wojnie œwiatowej wyraŸnie osłabił siły trzech zaborców, nadarzyła się więc doskonała okazja, aby wybić się na niepodległoœć. "Do zwycięstwa i odrodzenia polskiego państwa poprowadził znakomity strateg Józef Piłsudski, który jako komendant stanšł na czele Legionów Polskich. Wspierało go w tym dziele wielu wybitnych rodaków. Wspomnę tylko dwóch znanych w œwiecie dyplomatów: Ignacego Paderewskiego i Romana Dmowskiego. To oni przypominali o prawach narodu polskiego do własnego państwa na forum międzynarodowym" - przypomniał bp Guzdek.

Jego zdaniem polskie elity w tamtym trudnym czasie odradzania się Ojczyzny zdały egzamin - zdali go politycy i dyplomaci, dowódcy i żołnierze, zdał go Koœciół i cały naród. "Teraz nadszedł czas naszej próby. Tylko wspólne działania mogš przynieœć wspaniałe owoce. Tak bardzo nam potrzeba narodowej zgody, abyœmy razem udŸwignęli brzemię odpowiedzialnoœci za przyszłoœć naszego narodu i państwa" - mówił biskup polowy.

Dodał, że trwajšc na modlitwie, nie chcemy jednak ograniczać się tylko do wspomnień. "Pragniemy czerpać z mšdroœci i doœwiadczenia minionych pokoleń, aby jeszcze lepiej budować nasze dziœ i jutro" - mówił.

"Poœród wielu zadań, myœlšc o przyszłoœci naszej Ojczyzny, najważniejszš jest troska o rodziny i wychowanie młodego pokolenia" - dodał.

Przekonywał, że należy uczynić wszystko, aby "stworzyć kulturę szacunku dla pielęgnowania trwałoœci małżeństw i rodzin". "W rodzinie bowiem człowiek przychodzi na œwiat, rozwija swoje talenty, uczy się miłoœci Boga i Ojczyzny. W domu rodzinnym dzieci i młodzież dojrzewajš w odpowiedzialnoœci za siebie i za innych, nabywajš zdolnoœci do poœwięcenia i ofiary na rzecz dobra wspólnego" - podkreœlił bp Guzdek.

Dodał, że w dziele wychowania młodego pokolenia niezwykle ważnš rolę pełni szkoła, która powinna przekazywać nie tylko wiedzę, ale także wprowadzać dzieci i młodzież w œwiat wartoœci, uczyć patriotycznych postaw oraz pomagać w kształtowaniu prawych charakterów. Godne polecenia sš także - jak mówił - organizacje harcerskie oraz ich metoda wychowawcza.

We mszy œw. uczestniczyli także m.in. prezydencki minister Krzysztof Szczerski, szefowa Kancelarii Prezydenta Małgorzata Sadurska, marszałek Senatu Bogdan Borusewicz, kandydatka PiS na premiera Beata Szydło, prezes PiS Jarosław Kaczyński oraz kandydaci na ministrów Piotr Gliński, Krzysztof Jurgiel, Mariusz Błaszczak, kandydat na marszałka Sejmu Marek Kuchciński.

Byli także odchodzšcy ministrowie Mateusz Szczurek, Władysław Kosiniak-Kamysz i Marek Sawicki.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL