Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

11 listopada

Rzecznik Praw Obywatelskich interweniuje ws. Marszu

Fotorzepa/ Jerzy Dudek
Rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar poprosił Komendanta Stołecznego Policji o wyjaœnienia dotyczšce sposobu zabezpieczenia tegorocznego Marszu Niepodległoœci. RPO chce wiedzieć m.in. jak przebiegały interwencje wobec uczestników zgromadzenia.

Zdaniem RPO, okrzyki wznoszone przez uczestników Marszu Niepodległoœci mogły stanowić przestępstwa zwišzane m.in. z nawoływaniem do nienawiœci czy propagowaniem treœci faszystowskich. Rzecznik wskazał ponadto na agresywne zachowania uczestników marszu wobec osób prezentujšcych hasła antyfaszystowskie oraz używanie w trakcie marszu materiałów pirotechnicznych.

Bodnar zwrócił się do p.o. komendanta stołecznego policji młodszego inspektora Andrzeja Krajewskiego z pytaniem, wobec ilu kontrowersyjnie zachowujšcych się osób, zostały podjęte interwencje policji, takie jak np. wylegitymowanie, zatrzymanie, nałożenie grzywny.

Jednoczeœnie, RPO zajšł się również sprawš interwencji policji wobec uczestników pikiety antyfaszystowskiej, w tym - jak wskazał - zatrzymania i przetrzymywania przez kilka godzin kilkudziesięciu osób oraz prowadzenia czynnoœci w sprawie dwóch z nich. W zwišzku z tym zastępca RPO Stanisław Trociuk poprosił komendanta Krajewskiego o wyjaœnienia zwišzane ze szczegółami interwencji, m.in. o podstawy zatrzymania.

W sobotę pod hasłem "My chcemy Boga" ulicami Warszawy w Marszu Niepodległoœci przeszło - jak szacuje policja - ok. 60 tys. osób. Uczestnicy marszu oprócz polskich flag, biało-czerwonych opasek z kotwicš Polski Walczšcej, emblematem Narodowych Sił Zbrojnych i napisem "Œmierć wrogom ojczyzny" trzymali także transparenty, na których widniały np hasła: "Wszyscy różni, wszyscy biali" czy "Europa tylko dla białych".

Ulicami Warszawy tego dnia przeszedł również antyfaszystowski marsz pod hasłem "Za wolnoœć waszš i naszš". Marsz zorganizowała Koalicja Antyfaszystowska "Zmowa Powszechna". W jej skład wchodzi kilkanaœcie organizacji, m.in. Warszawski Strajk Kobiet, kolektyw Syrena i Obywatele RP. Wœród uczestników było widać także transparenty innych organizacji lewicowych i anarchistycznych oraz m.in. Partii Razem, Zielonych i Pracowniczej Demokracji.

Szef MSWiA Mariusz Błaszczak poinformował, że zobowišzał policję do jak najszybszej analizy treœci propagowanych podczas wszystkich zgromadzeń, które odbyły się 11 listopada, pod katem œcigania z urzędu sprawców przestępstw z art. 256 kodeksu karnego (dotyczy on m.in. propagowania faszyzmu lub totalitaryzmu).

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL